Don't have Telegram yet? Try it now!
https://scattering-ashes.co.uk/boats-scattering-ashes/boats-wales/menai-strait-caernarfon/
Caernarfon, Menai Strait: North Wales Coast