Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sheershamedia.com/%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a7%81%e0%a6%aa-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9b/
অনুপ চেটিয়াকে ভারতের কাছে হস্তান্তর