Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sheershamedia.com/%e0%a6%9f%e0%a6%95-%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a7%a9%e0%a7%a6-%e0%a6%ae%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%80%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a7%9f/
টক-শোতে ৩০% মহিলা পরকীয়ায় জড়িত মন্তব্যে হৈচৈ