Don't have Telegram yet? Try it now!
https://skribh.wordpress.com/2016/11/05/363-skrbh-05-podstawy-wiedzy-o-jezykoznawstwie-i-zrodloslowach-na-przykladzie-pra-slowianskiego-rdzenia-slowa-zona-czyli-o-manowcach/
363 SKRBH 05 PoD+STaWy WieDzy o Je”ZyKo+ZNa+WSTWie i Z’+Ro”D+L”o+SL”oWa(c)H, na przykładzie Pra-Słowiańskiego rdzenia / słowa Z”oNa,.. czyli o manowcach ofitzjalnej etymologii