Don't have Telegram yet? Try it now!
https://skribh.wordpress.com/2018/03/23/694-skrbh-113-ja-ondar-lub-ja-ondar-j-za-ondzi-czyli-jedrne-ja-ondra-indry-czyli-pra-slowianskiego-je-endrusi/
694 SKRBH 113 Ja”/oND+aR lub Ja”/oN+Dar J/Z”a”/oNDzi, czyli Je”+DRNe Ja”/oN+DRa iNDRy, czyli PRa-SL”oW+iaN’+SKie+Go Je”/eND+RuSia 01