Don't have Telegram yet? Try it now!
https://smsmine.wordpress.com/2013/11/27/%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%ae/
ती मला सोडून गेल्यानंतर मी मरणारच होतो