Don't have Telegram yet? Try it now!
https://smsmine.wordpress.com/2018/06/17/%e0%a4%ac%e0%a5%89%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b1%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be/
बॉसने कर्मचाऱ्याला कोपरापासून हात जोडले!