Don't have Telegram yet? Try it now!
https://socialblog.am/%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%ab%d6%81%d5%bd-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%b4%d5%ab-%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d6%80-%d5%a7/
Երևանյան մենահամերգիցս առաջ մի ծանր էտապ ունեցա. բժիշկներ անգամ արգելեցին ինձ խոսել. Լիլիթ Հովհաննիսյան