Don't have Telegram yet? Try it now!
https://socialblog.am/%d6%84%d5%bd%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%b4%d5%a5%d5%bb-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%a7%d5%a4/
Քսան տարվա մեջ երկրի հերն անիծել են, էդ թավշյա-մավշյա բաները պետք է վերացվեն․ Նիկոլայ Ծատուրյան