Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2012/02/16/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%96/
เปรียบเทียบการใช้กำมะถันผงและยาปูนขาว-กำมะถัน ในการป้องกันโรคราแป้งของยาสูบ