Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2012/04/18/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87/
การศึกษาปัจจัยในการสังเคราะห์วิตามินบี 12 และปฏิชีวนสารโดย Streptomyces olivaceus (NRRL B-1125) เมื่อใช้น้ำทิ้งจากการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเป็น