Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2014/08/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0/
การจัดการทรัพยากรปลาจะละเม็ดขาว (Pampus argenteus Euphrasen, 1788) ในบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี