Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2014/09/27/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%95/
ผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพและความคงทนของเชื้อนิวเคลียร์โพลี่ฮีโดรซีสไวรัสของหนอนกระทู้หอม