Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sootinclaimon.com/2021/01/13/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%a5/
กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร #SootinClaimon.Com