Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sootinclaimon.com/2021/01/13/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88/
ด้วยแรงศรัทธา! ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างรูปปั้นกุมารเทพไข่องค์แรกของจังหวัดพะเยา #SootinClaimon.Com