Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sootinclaimon.wordpress.com/2016/09/23/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99/
วิสาหกิจชุมชนการตีแผ่นแร่ สันกำแพง เชียงใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน