Don't have Telegram yet? Try it now!
https://stanelyrajan.wordpress.com/2019/03/26/%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%b0/
கண்டம் தப்பிவிட்டார் டிரம்ப்