Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sushilsilwal.com.np/business/%e0%a4%9c%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%a0%e0%a5%82%e0%a4%b2%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%81-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%87/
जर्मनीले ठूलो नयाँ उत्तेजक स्प्लर्जको एक हिस्साको रूपमा इलेक्ट्रिक कारहरूको लागि नगद प्रदान गर्यो