Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sushilsilwal.com.np/health/who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients/
डब्ल्यूएचओले गंभीर रूपमा बिरामी COVID-19 बिरामीहरूको उपचारमा डेक्सामेथासोन प्रयोगको बारेमा प्राथमिक परिणामहरूलाई स्वागत गर्दछ