Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sushilsilwal.com.np/kathmandu/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b0%e0%a4%b8-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b6%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8/
कोरोनाभाइरस प्रदर्शनमा सहभागी हुनका लागि नेपालले विदेशी पर्यटकलाई देश निकाला गर्ने छ