Don't have Telegram yet? Try it now!
https://svivatit.com/2019/01/30/%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%96%d7%b4%d7%9f-%d7%95%d7%92%d7%93%d7%99%d7%91-%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%92/
מנהלי בז״ן וגדיב זומנו לשימוע עקב חריגות מתמשכות מערכי סביבה במזהם בנזן