Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tarbiyahislamiyah.id/raudhah-al-hussab-fi-amal-al-hisab-manuskrip-matematika-islam-nusantara-karangan-syekh-ahmad-khatib-minangkabau/
Raudhah al-Hussâb fî A’mâl al-Hisâb, Manuskrip Matematika Islam Nusantara Karangan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau