Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tarvijequran.ir/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-71-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af/
تدریس و مسابقه درس هایی از قرآن در ۷۱ درصد از مدارس کشور برگزار می شود