Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tasfiyah.com/shaikh-muhammad-ibn-hadi-al-madkhali-one-lies-scholars-leave-fold-salafiyyah/
Shaikh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali: Does One Who Lies on the Scholars Leave the Fold of Salafiyyah?