Don't have Telegram yet? Try it now!
https://teangtnaut.org/%e1%9e%93%e1%9f%85%e1%9e%9f%e1%9e%9b%e1%9f%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e1%9e%96%e1%9f%81%e1%9e%9b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e1%9e%8f%e1%9f%82%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e1%9e%94%e1%9f%89%e1%9e%bb/
នៅសល់​​​ពេល​​​តែ​​​ប៉ុន្មាន​​​​​​ថ្ងៃ​​​ទៀត​​​ប៉ុណ្ណោះនឹង​​​ដល់​​​ឱសាន​​​វាទ​​​សម្រាប់​​​ការិយាល័យ​​​អង្គការ​​​សហប្រជាជាតិ​​​ហើយ