Don't have Telegram yet? Try it now!
https://teangtnaut.org/%e1%9e%96%e1%9e%9b%e1%9e%9a%e1%9e%8a%e1%9f%92%e1%9e%8b%e1%9e%81%e1%9f%81%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%80%e1%9f%86%e1%9e%96%e1%9e%8f%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b%e1%9e%89%e1%9e%8f%e1%9f%92/
ពលរដ្ឋខេត្តកំពតដាក់ញត្តិរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់