Don't have Telegram yet? Try it now!
https://techfeedthai.com/2013/11/30/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80/
เกมเมอร์ไทยเดือด !! เล่นเกมออนไลน์ไม่ได้, ตั้งเพจต่อต้านม็อบยึด CAT กดไลค์ 7 หมื่นภาย 3 ชั่วโมง !!