Don't have Telegram yet? Try it now!
https://techfeedthai.com/2019/11/26/%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-3-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81/
รมว. คลัง เตรียมส่ง 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ยอมรับสู้ภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ง่าย