Don't have Telegram yet? Try it now!
https://techfeedthai.com/2020/03/26/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95-%e0%b8%a3/
บทบาทผู้นำในภาวะวิกฤต: รู้จัก Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ศูนย์กลาง COVID-19 แห่งใหม่