Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%a9%d5%a1%d5%be%d5%b7%d5%b5%d5%a1-%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%be%d5%a1/
Թավշյա հեղափոխության օրերին ստեղծված հետաքրքիր մտքեր և անեկդոտներ. Ծիծաղից թուլացել էի…