Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%a2%d5%a1%d5%b5%d6%81-%d5%a1%d5%b5-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%9e%d6%80-%d5%a7%d5%ab%d6%84-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%84-%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%a7%d5%a4-%d5%b6/
Բայց այ Արամոներ, ու՞ր էիք դուք, երբ էդ նույն բելա-ռիտաները ձեզ մարդ սարքողին՝ ստրկացրել, ունեզրկել, նվաստացրել ու դարձրել էին վտարանդի.Ինչա՞ Արամոներ սովոր ե՞ք, որ գլխներիդ հա տան