Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%ad%d5%a1%d5%b9%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d5%b8%d5%bf%d5%a5%d6%81%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ab%d5%be%d5%a1%d5%b0%d5%a1/
«Երբ խաչը Քոչարյանին մոտեցրին, դիվահար եղավ, չհամբուրեց, իսկ այսօր խոսում է եկեղեցուց»․ Արամ Սարգսյան