Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%ab%d5%b6%d5%b1-%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7%d5%ab%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a4%d5%a5%d5%b4-%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/
Ինձ ասում էին Փաշինյանի դեմ ցուցմունք տուր, եթե ուզում ես ընտանիքիդ տեսնել.ընդդեմ Քոչարյանի ցուցարար