Don't have Telegram yet? Try it now!
https://theekkathir.in/2018/06/11/%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81-%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%b2%e0%af%88-%e0%ae%aa%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%ae%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%aa/
தனியாருக்கு சாலை பராமரிப்பு பணி; பணியாளர்களுக்கு உரிமை மறுப்பா? திருப்பூரில் சங்கு ஊதி ஆர்ப்பாட்டம்