Don't have Telegram yet? Try it now!
https://theflyingtofu.com/2017/12/26/chapter-61-kobe-portliner-to-kobe-airport-to-naha-airport/
Chapter 61: Kobe Portliner to Kobe Airport to Naha Airport