Don't have Telegram yet? Try it now!
https://thegoldenberg.com/2006/11/27/%d7%94%d7%93%d7%a1-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%a2%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%94/
הדס ואני צועדות בים - מראה עקומה