Don't have Telegram yet? Try it now!
https://thegoldenberg.com/2007/08/18/%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%9d-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%a7%d7%99%d7%a5-86-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%99/
בעניין יורם קניוק, אדם ברוך, קיץ 86 ואני