Don't have Telegram yet? Try it now!
https://thegoldenberg.com/2012/07/23/%d7%9c%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/
לכבוד: מנהל מוזיאון ישראל, ירושלים