Don't have Telegram yet? Try it now!
https://thegoldenberg.com/2013/11/03/%d7%a2%d7%9c-%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95%d7%a7-%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%95%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/
על ליהוק, טייפקאסטינג, ובאופן כללי