Don't have Telegram yet? Try it now!
https://theurbanrishi.in/2020/04/07/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%8b/
वादा क्यो चाहती हो..