Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tiendientu.org/bo-truong-tai-chinh-g20-yeu-cau-thiet-lap-quy-chuan-quan-ly-rui-ro-cho-tien-ma-hoa
Bộ trưởng tài chính G20 yêu cầu thiết lập quy chuẩn quản lý rủi ro cho tiền mã hóa