Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tiendientu.org/paypal-dang-dam-pham-de-mua-lai-cac-cong-ty-tien-ma-hoa
PayPal đang đàm phám để mua lại các công ty tiền mã hóa