Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tiendientu.org/tan-cong-51-bitcoin-cash
Decentralized kiểu BCH: Miner tự tấn công 51% để đảo ngược giao dịch xấu