Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tligradio.org/ne/2019/05/20/%e0%a4%ae-%e0%a4%86%e0%a4%ab%e0%a5%82%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf-%e0%a4%86%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%8b/
म आफूलाई नविकरण गरि आफ्नो निष्ठा तपाईमा राख्छु ,