Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tligradio.org/ne/2019/07/02/%e0%a4%b9%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a5%81-%e0%a4%a4%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%9c%e0%a5%8b-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%ae%e0%a4%be-2/
हे प्रभु ! तपाई जो हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्छ,