Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tligradio.org/ne/2019/07/14/%e0%a4%a4%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%8b/
तपाईको प्रसंसा र महिमा होस् ,