Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tligradio.org/ne/2019/07/15/%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%b8-%e0%a4%a6/
परमेश्वरको प्रसंसा होस दुखी र पीडितहरु माथी कृपा राख्नुभएकोमा