Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tligradio.org/ne/2019/09/07/%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%86%e0%a4%a6%e0%a4%b0-%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80/
“मेरी मातालाई आदर गर जसरी मैले गरेको छु