Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tligradio.org/ne/2020/04/14/%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%af%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%81%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%86%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%88/
हामी यहाँहरुलाई आशिषति ईस्टरको शुभ–कामना ब्यक्त गर्दछौ ! हाम्रो प्रभु येशू खिष्टको पुनरुत्थानको दिनमा यहाँहरुको हृदय पूर्ण प्रेमले भरिदिएको होउन् !