Don't have Telegram yet? Try it now!
https://tomeravital1.com/2012/12/12/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a1%d7%aa-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%94/
האופוזיציה הרופסת שהובילה ציפי לבני הכשילה 62 הצעות חוק שהיא עצמה יזמה